Trung tâm trợ giúp

TripAdvisor có thể giúp tôi liên lạc với một thành viên khác không?

Nếu bạn muốn liên lạc trực tiếp với một thành viên khác, bạn có thể gửi tin nhắn cho họ.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không cho phép chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ ai như tên đầy đủ hoặc địa chỉ email cho bất kỳ người nào khác hoặc cho thành viên.

Xin lưu ý: Nếu bạn đăng nhập TripAdvisor bằng email và mật khẩu Facebook, tên đầy đủ của bạn có thể hiển thị với bạn bè trên Facebook của bạn khi họ truy cập TripAdvisor.

Bài viết này có hữu ích không?