Trung tâm trợ giúp

Cách chặn các tài khoản trên TripAdvisor

Chặn là tính năng giúp quý vị kiểm soát cách tương tác với các tài khoản khác trên TripAdvisor. Tính năng này giúp người dùng hạn chế những tài khoản cụ thể theo dõi mình, gửi tin nhắn trực tiếp hoặc đăng lại nội dung.

Cách chặn một tài khoản cụ thể

  • Vào trang hồ sơ của tài khoản cần chặn.
  • Nhấp vào biểu tượng menu ‘…’ cạnh tên người dùng.
  • Nhấp vào ‘Chặn người dùng’.
  • Nhấp vào 'Chặn' trên màn hình xác nhận.

Một số điều quan trọng cần biết về chặn tài khoản

  • Những tài khoản bị chặn không thể theo dõi quý vị và quý vị không thể theo dõi tài khoản đã chặn.
  • Việc chặn tài khoản hiện đang theo dõi sẽ khiến quý vị bỏ theo dõi tài khoản đó (và họ sẽ bỏ theo dõi quý vị). Nếu quyết định bỏ chặn, quý vị sẽ phải theo dõi lại tài khoản đó.
  • Những tài khoản bị chặn không nhận được thông báo về việc tài khoản của họ đã bị chặn. Tuy nhiên, nếu một tài khoản bị chặn tìm cách theo dõi, gửi tin nhắn trực tiếp hoặc đăng lại nội dung, họ sẽ được thông báo rằng hành động không thể hoàn tất.
  • Quý vị sẽ không nhận được thông báo từ các tài khoản bị chặn.

Quan trọng: TripAdvisor là diễn đàn đăng và chia sẻ nội dung công khai. Việc chặn người dùng sẽ không vô hiệu hóa khả năng họ xem nội dung công khai hoặc trang hồ sơ công khai của quý vị nhưng nội dung của quý vị sẽ không xuất hiện trên Bảng tin du lịch của họ

Bài viết này có hữu ích không?