Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để sửa thông báo qua email cho các tin nhắn của tôi?

Nếu có vẻ thông báo qua email của bạn không hoạt động bởi bạn đã nhận một email từ TripAdvisor thông báo cho bạn về một tin nhắn mới nhưng bạn không thấy tin nhắn đó trong Hộp thư tin nhắn, việc này là do đôi khi chúng tôi xóa các tin nhắn khỏi hộp thư đến của thành viên khi chúng tôi nhận được khiếu nại về hành vi lạm dụng tính năng nhắn tin. Việc lạm dụng bao gồm các tin nhắn có chứa quảng cáo, spam hoặc nội dung không phù hợp theo nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi xóa những tin nhắn này để giảm thiểu sự xuất hiện không cần thiết của những tài liệu này đối với các thành viên của chúng tôi.

Trong những trường hợp này, chúng tôi không thể rút lại thông báo qua email mà bạn đã nhận vì các thông báo thường gửi đi ngay sau khi tin nhắn được gửi.

Bài viết này có hữu ích không?