Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để gửi tin nhắn?

Nhắn tin là cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện riêng với một thành viên khác. Hiện tại, chỉ các thành viên sử dụng trang web của chúng tôi trên máy tính để bàn mới có thể soạn tin nhắn.

Để gửi tin nhắn cho thành viên mà bạn đang xem đánh giá của họ:

  1. Nhấp vào tên hiển thị của thành viên bên cạnh đánh giá.
  2. Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào Gửi tin nhắn.

Bạn cũng có thể gửi tin nhắn cho thành viên khác từ trang hồ sơ của họ. Chỉ cần nhấp vào liên kết Gửi tin nhắn ở bên phải của trang.

Lưu ý: Tin nhắn  được bật tự động khi bạn tạo tài khoản TripAdvisor. Nếu bạn không thấy nút Gửi tin nhắn trên trang hồ sơ thì thành viên này đã tắt tính năng nhắn tin.

Bài viết này có hữu ích không?