Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thay đổi hay xóa đánh dấu trên bản đồ du lịch của tôi?

Việc xóa một đánh dấu khỏi bản đồ du lịch của bạn hoặc thay đổi danh mục của đánh dấu đó rất dễ dàng.

Để thay đổi hoặc xóa một địa điểm được đánh dấu trên bản đồ của bạn:

  1. Nhấp vào đánh dấu bạn muốn xóa. Có thể bạn cần nhấp đúp chuột vào bản đồ để phóng to.
  2. Một cửa sổ xuất hiện với tên của địa điểm bạn đã đánh dấu và các biểu tượng chỉ báo địa điểm đó là đánh dấu Đã đến, Muốn đến hay Yêu thích.
  3. Nhấp vào biểu tượng bên cạnh Đã đến, Muốn đến hay Yêu thích để xóa đánh dấu. Cửa sổ sẽ biến mất và đánh dấu sẽ được xóa.
  4. Để thay đổi danh mục của một địa điểm đã đánh dấu, trước tiên, bật loại đánh dấu mong muốn và sau đó tắt bất kỳ loại đánh dấu nào không áp dụng.

 

Bài viết này có hữu ích không?