Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để sửa bản đồ du lịch của tôi?

Nếu bạn gặp sự cố với bản đồ du lịch, bao gồm:

  • Bạn không tìm thấy một địa điểm mà bạn muốn đánh dấu trên bản đồ, kể cả sau khi tìm kiếm địa điểm này trên thanh tìm kiếm bên trên bản đồ.
  • Bạn tìm thấy một đánh dấu ở sai địa điểm.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi về địa điểm bạn đang cố gắng đánh dấu. Các biên tập viên của chúng tôi cần xem xét mỗi điểm đến trước khi thay đổi hoặc thêm vào nên chúng tôi đề nghị bạn vui lòng đợi vài tuần để chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.

 

Bài viết này có hữu ích không?