Trung tâm trợ giúp

TripAdvisor tính toán số liệu thống kê Bản đồ du lịch trên hồ sơ của tôi như thế nào?

Quý vị có thể xem tỷ lệ phần trăm thế giới quý vị đã đi và tổng quãng đường đã đi trên trang Bản đồ du lịch. Số liệu này dựa vào số lượng thành phố quý vị đã ghim và khoảng cách từ địa điểm thường trú của quý vị. Những số liệu thống kê này chỉ có giá trị giải trí .

Bản đồ du lịch chỉ có thể hiển thị tối đa 2.000 điểm ghim cùng một lúc. Các thành phố mới quý vị thêm vào sẽ được tính nhưng có thể không hiển thị trên bản đồ.

Ảnh

 

Bài viết này có hữu ích không?