Trung tâm trợ giúp

Xếp hạng là gì?

Xếp hạng là cách để bạn chia sẻ nhanh ý kiến về trải nghiệm của bạn tại một nhà nghỉ, nhà hàng hoặc điểm du lịch với những khách du lịch khác. Xếp hạng được đo lường theo thang từ 1 đến 5 bong bóng, 5 bong bóng là hạng cao nhất.

Xếp hạng địa điểm mới, thay đổi xếp hạng hoặc thêm đánh giá viết vào xếp hạng bất kỳ lúc nào từ trang Xếp hạng của bạn.

Bạn cũng có thể xếp hạng địa điểm mới thông qua Ứng dụng Facebook TripAdvisor.

Xếp hạng của bạn được dùng để thông báo cho độc giả về những ấn tượng của thành viên TripAdvisor về nhà nghỉ, nhà hàng hoặc điểm du lịch bạn đã xếp hạng. Xếp hạng tổng thể xuất hiện trên đầu mỗi trang điểm đến và các xếp hạng riêng lẻ được hiển thị cạnh mỗi đánh giá. Xếp hạng bong bóng tổng thể hiển thị trên TripAdvisor phản ánh sự tổng hợp của tất cả các xếp hạng bong bóng riêng lẻ cho một cơ sở kinh doanh cụ thể. Các xếp hạng có trên trang web của chúng tôi vô thời hạn.

 

Bài viết này có hữu ích không?