Trung tâm trợ giúp

Thông báo Air Watch là gì?

Khi bạn đăng ký Thông báo Air Watch, chúng tôi sẽ theo dõi chi phí chuyến bay khứ hồi giữa hai thành phố và gửi cho bạn cập nhật giá hàng tuần có chứa giá vé cho vài tháng tiếp theo. Bạn chỉ cần thiết lập thành phố đi và đến và chờ đợi trong khi chúng tôi theo dõi lộ trình của bạn.

Tất cả các giá đều chính xác tại thời điểm email được gửi, nhưng giá của hãng hàng không và nhà cung cấp có thể thay đổi thường xuyên mà không cần thông báo. Chúng tôi khuyến nghị bạn đặt vé ngay bởi giá có thể thay đổi thường xuyên.

Tính năng này có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực.

 

Bài viết này có hữu ích không?