Trung tâm trợ giúp

Phí hành lý sẽ là bao nhiêu trên chuyến bay của tôi?

Để tính phí cho chuyến bay của bạn, hãy sử dụng Công cụ ước tính phí hàng không! Công cụ ước tính phí hàng không tính đến phí hành lý, dịch vụ trong chuyến bay, phí thẻ tín dụng và các giảm giá từ chương trình Khách bay thường xuyên để cung cấp cho bạn một ước tính chi phí toàn diện. Ước tính này dựa trên những gì chúng tôi biết về phí đối với mỗi nguồn đặt vé và hãng hàng không.

Để sử dụng Công cụ ước tính phí hàng không:

  1. Tìm kiếm các chuyến bay như thường lệ.
  2. Trên danh sách các chuyến bay xuất hiện sau khi bạn nhấp vào Tìm kiếm, hãy tìm ô có nhãn Công cụ ước tính phí hàng không.
  3. Chọn số lượng túi bạn ký gửi.
  4. Nhấp vào Tùy chọn nâng cao để tính chi phí của các dịch vụ trong chuyến bay khác cũng như các khoản giảm giá từ chương trình Khách bay thường xuyên của bạn.
  5. Phí của bạn sẽ được hiển thị gần giá vé cho mỗi chuyến bay.

 

Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi ước tính phí nhưng nhiều loại phí khác như phí hành lý sẽ không được tính cho đến thời điểm bạn nhận vé và phí này sẽ được hãng hàng không trực tiếp tính.

Công cụ ước tính phí hàng không không khả dụng ở tất cả các khu vực.

Bạn luôn có thể tắt Công cụ ước tính phí khỏi ô Công cụ ước tính phí hàng không.

 

Bài viết này có hữu ích không?