Trung tâm trợ giúp

Huy hiệu là gì?

Huy hiệu là các biểu tượng xuất hiện cạnh một đánh giá của khách du lịch, dưới ảnh đại diện hoặc ảnh của họ hoặc trong hồ sơ của họ. Huy hiệu là cách chúng tôi công nhận những thành viên TripAdvisor viết các đánh giá du lịch vì quyền lợi của toàn bộ cộng đồng chúng tôi. Có nhiều loại huy hiệu khác nhau mà bạn có thể nhận tùy theo các đóng góp của bạn cho cộng đồng TripAdvisor.

  • Huy hiệu người đánh giá, đôi khi được gọi là Huy hiệu ngôi sao.
  • Huy hiệu danh mục: hiển thị nếu người viết đã đánh giá nhiều doanh nghiệp thuộc loại bạn hiện đang xem. Ví dụ: 10 đánh giá về nhà hàng.
  • Huy hiệu thành phố: thể hiện số lượng thành phố mà người viết đã viết đánh giá.
  • Huy hiệu cảm ơn: khi khách du lịch thấy rằng đánh giá của bạn là hữu ích, họ có thể tặng bạn một cảm ơn để giúp bạn nhận huy hiệu này.
  • Huy hiệu hộ chiếu: huy hiệu cho các khách du lịch trên toàn thế giới này hiển thị nếu người viết đã viết các đánh giá về nhiều điểm đến.

 

Để biết thêm thông tin về các huy hiệu, hãy xem Huy hiệu là gì và làm thế nào để đạt được huy hiệu.

 

Bài viết này có hữu ích không?