Trung tâm trợ giúp

TravelPod là gì?

TravelPod là trang blog du lịch đầu tiên trên Web và là tác giả của Thử thách IQ khách du lịch! Trên TravelPod, bạn có thể tạo blog du lịch miễn phí và vẽ sơ đồ chuyến du lịch của bạn trên bản đồ. Blog du lịch là cách tuyệt vời để ghi chép các sự kiện của chuyến đi và lưu giữ những kỷ niệm của bạn. Blog du lịch cũng giúp các khách du lịch giữ liên lạc trong khi đi du lịch. TravelPod là một phần của Mạng lưới truyền thông TripAdvisor.

Bài viết này có hữu ích không?