Trung tâm trợ giúp

Thử thách IQ khách du lịch là gì?

Thử thách IQ khách du lịch là trò chơi dựa vào bản đồ được TravelPod tạo ra. Chúng tôi cung cấp cho bạn những manh mối về một loạt các thành phố, thắng cảnh lịch sử và điểm đến du lịch và nhiệm vụ của bạn là xác định vị trí của chúng trên một bản đồ trống. Khi mỗi tên hoặc manh mối được hiển thị, đồng hồ bắt đầu tính giờ. Nhấp vào bản đồ để chỉ ra vị trí bạn xác định được. Điểm sẽ được trao dựa vào sự chính xác và tốc độ của bạn.

Mỗi cấp trò chơi sẽ khó dần và cần số điểm nhất định để tiếp tục các vòng tiếp theo. Bạn càng thu thập được nhiều điểm, IQ du lịch của bạn càng cao. Sau khi hoàn thành, hãy lưu điểm vào hồ sơ công khai TripAdvisor của bạn và so sánh điểm với các khách du lịch của TripAdvisor khác trên thẻ Thống kê trò chơi.

Để tạm dừng trò chơi, hãy sử dụng nút Tạm dừng trên cửa sổ bật lên tương tự, cửa sổ bật lên này thể hiện thành tích của bạn ở câu hỏi trước đó.

Để chơi Thử thách IQ khách du lịch, nhấp vào đây.

 

Bài viết này có hữu ích không?