Trung tâm trợ giúp

Quan hệ đối tác TripAdvisor / Kiva là gì và làm thế nào tôi có thể tham gia?

Quan hệ đối tác này với Kiva mang đến cho những người đánh giá trên TripAdvisor đủ điều kiện cơ hội chuyển US $25 trong khoản cho vay, do TripAdvisor tài trợ, tới chủ các doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng tại nơi họ đến thăm. Khi một thành viên đánh giá một khách sạn, nhà nghỉ cho thuê, nhà hàng hoặc điểm du lịch tại quốc gia được Kiva hỗ trợ (không phải Hoa Kỳ) trên các trang TripAdvisor chọn lọc (Hoa Kỳ (.com), Vương quốc Anh, Canada, Ireland hoặc Úc), người đánh giá đó đủ điều kiện chuyển US $25 nguồn vốn tín dụng nhỏ từ TripAdvisor tới một người nhận tại quốc gia đó. Các khoản cho vay được tài trợ hoàn toàn qua đóng góp US $250.000 từ TripAdvisor - bạn không phải mất phí tham gia.

Các yêu cầu về khả năng đủ điều kiện:

  • Các khách du lịch sống tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Ireland hoặc Úc có thể tham gia.
  • Đánh giá phải dành cho một doanh nghiệp tại quốc gia được Kiva hỗ trợ không phải Hoa Kỳ
  • và phải được gửi thông qua một trong những trang web TripAdvisor sau: Hoa Kỳ (.com), Vương quốc Anh, Canada, Ireland hoặc Úc.
  • Các khoản vốn tín dụng nhỏ chỉ được cung cấp cho đánh giá đầu tiên của người đánh giá cho từng quốc gia đủ điều kiện.

Sau đây là cách thức hoạt động:

  1. Đăng nhập www.tripadvisor.com.vn.
  2. Tìm một khách sạn, nhà nghỉ cho thuê, nhà hàng hoặc điểm du lịch bạn đã đến tại một trong các quốc gia được Kiva hỗ trợ (không phải Hoa Kỳ).
  3. Thêm đánh giá của bạn trên TripAdvisor (các trang Hoa Kỳ (.com), Vương Quốc Anh, Canada, Ireland hoặc Úc) để các khách du lịch khác có thể nhận được lợi ích từ trải nghiệm của bạn.
  4. Sau khi gửi đánh giá, bạn sẽ nhận được một email từ TripAdvisor có thông tin về nguồn vốn tín dụng nhỏ. Email này chuyển bạn tới Kiva.org, nơi khoản vốn tín dụng US $25 sẽ được áp dụng.
  5. Xem các đối tượng vay tiềm năng tại quốc gia đó và chọn một đối tượng nhận khoản vốn tín dụng nhỏ từ TripAdvisor.

Bạn đã hoàn tất! Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Bài viết này có hữu ích không?