Trung tâm trợ giúp

Chỉ số nổi tiếng khác với xếp hạng bong bóng tổng thể như thế nào?

Để giúp bạn lập kế hoạch cho chuyến đi, chúng tôi hiển thị hai phương pháp đo lường về chất lượng đối với mỗi nhà nghỉ, nhà hàng hoặc điểm du lịch trên trang web của chúng tôi.

  • Thứ hạng Chỉ số nổi tiếng: thứ hạng này so sánh các doanh nghiệp và các địa điểm yêu thích khác đối với khách du lịch dựa trên độ nổi tiếng của họ, được đo lường bằng chất lượng, số lượng và độ mới về nội dung của họ trên TripAdvisor. Chỉ số nổi tiếng xếp hạng các doanh nghiệp tương tự với nhau trong một địa điểm để cung cấp cho khách du lịch một thước đo tương đối về độ nổi tiếng. Chỉ số nổi tiếng TripAdvisor thường được cập nhật một tuần một lần.
  • Xếp hạng bong bóng: điểm số chung này tính đến chất lượng, số lượng và thời gian của các xếp hạng và đánh giá của khách du lịch cá nhân từ một đến năm bong bóng, một bong bóng có nghĩa ""kinh khủng"" và năm bong bóng có nghĩa ""xuất sắc"". Xếp hạng tổng thể có thể được chia thành phân phối xếp hạng, kiểu du lịch (như công tác hoặc gia đình) hoặc các khía cạnh của doanh nghiệp (như dịch vụ hoặc sự sạch sẽ). Không giống như Chỉ số nổi tiếng, xếp hạng bong bóng tổng thể là một thước đo toàn diện về chất lượng.

 

Bài viết này có hữu ích không?