Trung tâm trợ giúp

Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc là gì?

Giới thiệu về chứng chỉ

Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc của TripAdvisor tôn vinh các nhà nghỉ, điểm du lịch và nhà hàng chọn lọc luôn thể hiện cam kết về dịch vụ khách sạn xuất sắc.

TripAdvisor sử dụng thuật toán độc quyền để xác định các doanh nghiệp được vinh danh Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc xét về chất lượng, số lượng và độ mới của đánh giá và ý kiến mà khách du lịch trên TripAdvisor gửi trong 12 tháng qua cũng như thời gian hiện diện và thứ hạng trong Chỉ số nổi tiếng của doanh nghiệp trên trang web. Để đủ tiêu chuẩn nhận Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc, doanh nghiệp phải duy trì xếp hạng bong bóng TripAdvisor tổng thể ít nhất là bốn trên năm, có số lượng đánh giá tối thiểu và phải được niêm yết trên TripAdvisor ít nhất 12 tháng.

Chủ sở hữu: Cách quảng bá chứng nhận của quý vị

Nếu quý vị là chủ sở hữu hoặc đại diện doanh nghiệp, xin chúc mừng nếu quý vị nhận được Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc! Quý vị đáng được tự hào và các khách du lịch muốn biết về giải thưởng của quý vị.

Truy cập mục Trung tâm widget của quý vị, được gọi là "Hiển thị đánh giá và xếp hạng của quý vị" để tải xuống một huy hiệu để hiển thị trên trang web của quý vị. Chúng tôi cũng có thể sẽ gửi chứng chỉ cho quý vị qua thư.

Truy cập TripAdvisor Insights để biết thêm mẹo quảng bá giải thưởng!

Bài viết này có hữu ích không?