Trung tâm trợ giúp

Hướng dẫn du lịch là gì?

Hướng dẫn du lịch của TripAdvisor sẽ giúp quý vị tìm ra những hoạt động giải trí tuyệt vời tại những điểm đến trên toàn thế giới. Hướng dẫn du lịch sẽ cung cấp cho quý vị các mẹo, ý tưởng, thông tin nền tảng và các điểm tham quan địa phương để giúp quý vị lập kế hoạch cho chuyến đi hoàn hảo.

Hướng dẫn du lịch của TripAdvisor có thể được tạo theo hai cách:

Hướng dẫn được ủy quyền: Những hướng dẫn được ủy quyền cao cấp này được thể hiện bằng dòng chữ “ủy quyền độc quyền bởi TripAdvisor” trong tiêu đề hướng dẫn. Hướng dẫn bao gồm các chủ đề và địa điểm cụ thể được TripAdvisor ủy quyền chính thức và phải tuân theo các quy trình và yêu cầu đánh giá và biên soạn chi tiết, bổ sung quan trọng, gồm kiểm tra chất lượng, đánh giá ngữ pháp và đánh giá biên soạn của công ty, để được đăng trên TripAdvisor. Các hướng dẫn cụ thể này là nội dung được ủy quyền được tạo ra dưới dạng công việc thuê thực hiện và thuộc sở hữu của TripAdvisor. Vui lòng sử dụng tính năng báo cáo ở cuối các hướng dẫn này để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào với các hướng dẫn này.

Ví dụ về hướng dẫn được ủy quyền:

Góc tĩnh lặng của Venice

3 ngày ở Barcelona

Hướng dẫn tới Dublin cho gia đình

Hướng dẫn do người dùng tạo: Những người đóng góp trên TripAdvisor có khả năng viết hướng dẫn trên cơ sở tự nguyện. Những nguyên tắc chung cho chương trình này được thực hiện nhất quán với Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nhất quán với chính sách đánh giá của TripAdvisor, TripAdvisor sẽ không sửa hay xóa nội dung này trừ khi nội dung vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi. Nếu quý vị cho rằng một hướng dẫn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, vui lòng sử dụng tính năng báo cáo ở cuối hướng dẫn để thông báo cho chúng tôi biết, như vậy hướng dẫn có thể được điều tra.

 

Bài viết này có hữu ích không?