Trung tâm trợ giúp

Bản đồ Duyệt ở khu lân cận là gì?

Trên mỗi trang TripAdvisor của doanh nghiệp, bản đồ Duyệt ở khu lân cận hiển thị các nhà nghỉ, nhà hàng và điểm du lịch lân cận. Những địa điểm này xuất hiện trên bản đồ dựa vào vị trí của chúng gần với trang của địa điểm bạn hiện đang xem.

Nếu quý vị sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp không xuất hiện trong mục này nhưng quý vị cho rằng doanh nghiệp của mình cần được xuất hiện, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Trung tâm quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi niêm yết doanh nghiệp của quý vị đúng vị trí.

Bài viết này có hữu ích không?