Trung tâm trợ giúp

Chương trình Thủ lĩnh Xanh có các cấp nào?

Có năm cấp bậc trong chương trình Thủ lĩnh Xanh. Tất cả khách sạn và B&B tham gia phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để được bao gồm trong chương trình và đạt được cấp Đối tác Xanh:

 • Có các chương trình tái sử dụng khăn và vải lanh
 • Theo dõi sử dụng năng lượng thường xuyên
 • Tái chế
 • Sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng
 • Giáo dục cho nhân viên và khách về các phương pháp thực hành xanh
 • Xử lý nước thải đúng cách (sử dụng hệ thống nước thải tại chỗ hoặc hệ thống của thành phố) 

Cơ sở kinh doanh đủ điều kiện ở cấp Đối tác Xanh sẽ có trạng thái được hiển thị trên trang tiện nghi của họ.

Để đủ điều kiện là Thủ lĩnh Xanh, các doanh nghiệp phải đạt được điểm tối thiểu trong khảo sát đơn đăng ký. Cơ sở kinh doanh Thủ lĩnh Xanh đủ điều kiện để nhận một trong bốn cấp huy hiệu: đồng, bạc, vàng và bạch kim. Cấp huy hiệu được xác định bởi cấp tham gia tổng thể của cơ sở kinh doanh trong các hoạt động thân thiện với môi trường.

 • Đối tác Xanh: đáp ứng các yêu cầu tối thiểu
 • Thủ lĩnh Xanh Đồng: đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và đạt được điểm số 30% trong khảo sát Phương pháp thực hành xanh
 • Thủ lĩnh Xanh Bạc: đáp ứng các yêu cầu tối thiểu + điểm khảo sát 40%
 • Thủ lĩnh Xanh Vàng: đáp ứng các yêu cầu tối thiểu + điểm 50%
 • Thủ lĩnh Xanh Bạch kim: đáp ứng các yêu cầu tối thiểu + điểm 60% trở lên

Cơ sở kinh doanh đủ điều kiện ở bất kỳ cấp Thủ lĩnh Xanh nào sẽ có huy hiệu được hiển thị trên trang hồ sơ của cơ sở kinh doanh và trong kết quả tìm kiếm tại thành phố của họ (ví dụ: các khách sạn tại Thành phố New York) 

Nếu quý vị là khách sạn hoặc B&B và muốn tìm hiểu thêm thông tin về cách tham gia, hãy xem hướng dẫn đăng ký hoặc đọc thông tin chấm điểm của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?