Trung tâm trợ giúp

Là khách, làm thế nào để tôi có thể đưa ra phản hồi về phương pháp thực hành xanh của một doanh nghiệp?

Nếu bạn đã lưu trú tại một cơ sở kinh doanh tham gia chương trình Thủ lĩnh Xanh và bạn muốn nhận xét về những gì họ đang làm để trở nên thân thiện với môi trường, hãy viết đánh giá! Đối với các doanh nghiệp tham gia chương trình Thủ lĩnh Xanh, mẫu đánh giá có một mục đặc biệt yêu cầu bạn chia sẻ suy nghĩ về các phương pháp thực hành thân thiện với môi trường của khách sạn. Vui lòng ghi lại phản hồi của bạn trong mục này.

Để báo cáo thông tin xanh không chính xác, hãy nhấp vào huy hiệu Thủ lĩnh Xanh của doanh nghiệp và xem danh sách những hoạt động họ đang thực hiện để bảo vệ môi trường. Nếu bạn thấy có sự sai khác, hãy nhấp vào liên kết “Có vấn đề với thông tin này?” và báo cáo trải nghiệm của bạn. Chúng tôi xem xét nghiêm túc tất cả các báo cáo và sẽ tiến hành điều tra.

 

Bài viết này có hữu ích không?