search shadow

Làm thế nào tôi có thể nộp đơn đăng ký làm Thủ lĩnh Xanh?