Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để in các chuyến đi đã lưu của tôi?

Để in chuyến đi bạn đã lưu:

  1. Đi tới trang Các chuyến đi đã lưu của bạn.
  2. Chọn chuyến đi bạn muốn in từ menu thả xuống.
  3. Nhấp vào liên kết In chuyến đi. Thao tác này sẽ khởi chạy phiên bản dành cho máy in của chuyến đi đã lưu, bao gồm mọi thông tin tùy chỉnh, bản đồ và ghi chép.
  4. Nhấp vào In để in trang này bằng máy in của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?