Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để sửa hoặc xóa các mục tôi đã lưu?

Các địa điểm, bài đăng trên diễn đàn và các mục khác đã được lưu sẽ được tự động đặt vào các chuyến đi dựa vào các thành phố hoặc khu vực mà chúng ở gần. Để xóa một mục hoặc chuyển mục đó vào một chuyến đi mới, hãy di chuột qua ảnh của mục và nhấp Sửa.

Để sửa hoặc xóa một chuyến đi, chọn chuyến đi bạn muốn thay đổi từ menu thả xuống và nhấp vào Sửa chi tiết chuyến đi hoặc Xóa chuyến đi.

Bài viết này có hữu ích không?