Trung tâm trợ giúp

Cách tốt nhất để sắp xếp các mục tôi đã lưu là gì?

Bạn có thể nhóm các khách sạn, điểm du lịch, nhà hàng, bài đăng trên diễn đàn và các mục khác đã được lưu vào các chuyến đi để sắp xếp trật tự. Bạn có thể xem các chuyến đi này trên trang các chuyến đi đã lưu của bạn.

Đặt tên cho chuyến đi của bạn dựa theo điểm đến, ngày hay cách gọi tên khác như ""Địa điểm cần đánh giá"" - sử dụng các chuyến đi đã lưu của bạn như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn! Mỗi chuyến đi có một trường ghi chú chuyến đi để bạn ghi lại bất cứ thứ gì bạn thích: như ngày, số chuyến bay hay tên những người bạn bạn muốn đến thăm.

Ngoài ra cũng có phần Ghi chép của tôi dành cho mỗi địa điểm hay mục bạn lưu, giúp bạn nhớ những thông tin như phòng bạn muốn ở tại B&B này hay tên đồ uống bạn muốn gọi tại nhà hàng kia ở Paris.

Để biết thêm thông tin về cách lưu khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch và những mục khác, xem hướng dẫn của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?