Trung tâm trợ giúp

Trang các chuyến đi đã lưu của bạn là gì?

Trang các chuyến đi đã lưu là trung tâm lập kế hoạch du lịch cá nhân của bạn, nơi bạn có thể sắp xếp tất cả các nhà nghỉ, nhà hàng, điểm du lịch, bài đăng trên diễn đàn và các mục khác mà bạn đã lưu trên khắp trang web.

Nhóm các mục đã lưu của bạn vào chuyến đi để tạo các hành trình du lịch, tạo danh sách không thể bỏ qua hoặc lưu các địa điểm bạn cần đánh giá.

Trên trang các chuyến đi đã lưu của bạn, bạn có thể:

  • Xem các mục đã lưu của bạn trên bản đồ để lập kế hoạch du lịch dễ dàng
  • Nhóm các nội dung lưu của bạn vào chuyến đi bằng cách sử dụng nút Thêm chuyến đi mới và menu thả xuống Các chuyến đi đã lưu
  • Thêm ghi chép cho bất kỳ mục đã lưu nào trong mục Ghi chép của tôi để gợi nhớ kỷ niệm của bạn

 

Mọi mục bạn thu thập đều có trong Các chuyến đi đã lưu của bạn cho đến khi bạn chọn xóa chúng.

Bạn luôn có thể tìm các chuyến đi đã lưu trong TripAdvisor của bạn ở đầu mỗi trang.

Để biết thêm thông tin về cách lưu các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch và các mục khác, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi hoặc xem các mẹo của chúng tôi để sắp xếp các mục đã lưu.

 

Bài viết này có hữu ích không?