Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để lưu một khách sạn hoặc một điểm khác mà tôi muốn ghi nhớ?

Khi bạn duyệt TripAdvisor, bạn có thể lưu các nhà nghỉ, nhà hàng, điểm du lịch, bài đăng trên diễn đàn thú vị và các mục khác mà bạn muốn quay lại.

Bạn có thể lưu các nhà nghỉ, nhà hàng và điểm du lịch bằng cách nhấp vào biểu tượng hình trái tim ""Lưu"" trên trang hồ sơ. Bạn có thể lưu các bài đăng trên diễn đàn bằng cách di chuột qua bất kỳ bài đăng nào trong một đề tài của diễn đàn và nhấp vào ""Lưu bài đăng này"". Hiện tại, không thể lưu các cơ sở kinh doanh Nhà nghỉ cho thuê.

Sau khi bạn đã lưu một mục, hãy đi tới trang các chuyến đi đã lưu của bạn để sắp xếp!

Nếu bạn gặp sự cố khi lưu một mục, đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập tài khoản TripAdvisor của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?