Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc Phản hồi của ban quản lý

Chúng tôi trân trọng đóng góp của quý vị và khuyến khích quý vị tương tác với các khách du lịch khác! Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng TripAdvisor là một nguồn an toàn và đáng tin cậy về lời khuyên và thông tin du lịch. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, chúng tôi yêu cầu quý vị tuân thủ Chính sách nội dung của TripAdvisor cùng với những quy tắc sau về phản hồi của ban quản lý cho đánh giá:

Nguyên gốc

Vui lòng không cung cấp thư từ của khách hoặc bên thứ ba hay đoạn đánh giá của khách du lịch.

Phi thương mại

Vui lòng không cung cấp nội dung thương mại hoặc quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Những phản hồi được đưa ra nhằm đổi lấy lợi ích cá nhân như quà tặng, dịch vụ hoặc tiền sẽ bị xóa. Chúng tôi không cho phép phản hồi chứa liên kết, trừ khi liên quan đến đánh giá.

Có liên quan

Vui lòng không đăng phản hồi gồm nội dung không liên quan đến đánh giá được đề cập. Không có ý kiến cá nhân về chính trị, đạo đức, tôn giáo hoặc các vấn đề xã hội rộng hơn. Phản hồi của ban quản lý không được đe dọa hay ép buộc người đánh giá hoặc tìm cách ngăn cản người đánh giá đóng góp trên trang web của chúng tôi. Không có cáo buộc về đánh giá gian lận. Không có phản hồi nhắm tới nhân viên TripAdvisor hoặc nhận xét về chính sách của TripAdvisor.

Tôn trọng quyền riêng tư

Không có suy đoán về danh tính của người đánh giá. Cấm thông tin cá nhân có thể dùng để nhận dạng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ và số điện thoại.

Dễ đọc

Không sử dụng các danh sách, dấu đầu dòng hoặc định dạng khác sẽ không xuất hiện trong phản hồi của chủ sở hữu. Không chấp nhận các phản hồi của ban quản lý được dịch bằng máy quá khó đọc hoặc không thể hiểu được.

Bài viết này có hữu ích không?