Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc phản hồi của ban quản lý

TripAdvisor cho phép ban quản lý hoặc các đại diện của nhà nghỉ, nhà hàng hoặc điểm du lịch phản hồi những đánh giá viết về cơ sở kinh doanh của họ. Vui lòng đảm bảo rằng phản hồi được viết theo cách mà quý vị muốn nội dung này được đăng trên trang web của chúng tôi. Để đăng phản hồi của ban quản lý, nội dung này cần phải:

  • Dành cho gia đình: Không có ngôn từ tục tĩu, đe dọa, nhận xét thể hiện thành kiến, lời nói thể hiện sự căm ghét hoặc nội dung không dành cho gia đình khác. Không có báo cáo hình ảnh về hoạt động hình sự bạo lực hoặc tham gia vào hoạt động liên quan đến ma túy. Báo cáo về tử vong sẽ được coi là mang tính cá nhân.
  • Duy nhất và độc lập: Chúng tôi cho phép một phản hồi cho mỗi đánh giá đăng trên trang web của chúng tôi. Vui lòng phối hợp với ban quản lý được ủy quyền khác hoặc chủ cơ sở kinh doanh của quý vị để đảm bảo rằng quý vị là người được chỉ định để trả lời đánh giá.
  • Nguyên gốc: Không có tài liệu trích dẫn từ các nguồn khác, không có lời đồn và không có tài liệu được đăng ở nơi nào khác. Yêu cầu này bao gồm cả giao tiếp thư từ từ khách hoặc bên thứ ba khác.
  • Chuyên nghiệp: Phản hồi của ban quản lý được đăng bên dưới đánh giá mà quý vị chỉ định khi viết phản hồi. Người dùng TripAdvisor nói chung sẽ đọc được nội dung này, do đó phản hồi cần được viết sao cho thể hiện được các chính sách dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp của quý vị.
  • Liên quan đến tất cả người dùng TripAdvisor: Vui lòng không đăng các phản hồi bao gồm nội dung không liên quan đến đánh giá được đề cập. Không có lời lẽ lăng mạ cá nhân hay nhận xét không liên quan mang tính cá nhân. Phản hồi của ban quản lý không được đe dọa hay ép buộc người đánh giá hay tìm cách ngăn cản người đánh giá đóng góp trên trang web của chúng tôi. Không có cáo buộc về đánh giá gian lận. Không có các phản hồi nhắm tới nhân viên TripAdvisor hoặc nhận xét về các chính sách của TripAdvisor. Các phản hồi của chủ sở hữu phải dựa trên những kinh nghiệm của chính ban quản lý hoặc các nhân viên khác của họ.
  • Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân: Không có suy đoán liên quan đến danh tính của người đánh giá. Cấm sử dụng thông tin cá nhân của bất kỳ người nào, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc thông tin khác có thể được dùng để nhận dạng cá nhân.
  • Phi thương mại: Không có tài liệu quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm các khoản khuyến khích để khách quay lại, các chương trình khách hàng thân thiết và URL không liên quan đến đánh giá được đề cập. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi URL.
  • Được viết theo định dạng e-mail chuẩn: Không có thẻ HTML và không VIẾT HOA TOÀN BỘ quá nhiều, từ lóng, các vấn đề về định dạng, văn bản lặp lại hoặc ký hiệu in. Xin lưu ý rằng hầu hết định dạng văn bản và định dạng đoạn, bao gồm cả liệt kê, sẽ không xuất hiện trong đánh giá của chủ sở hữu. Sử dụng đúng bảng chữ cái cho ngôn ngữ quý vị viết. Không chuyển tự sang bảng chữ cái khác. Không chấp nhận các phản hồi của ban quản lý dịch bằng máy mà không thể đọc được hoặc không thể hiểu được. Chúng tôi sẽ từ chối các phản hồi của ban quản lý được viết bằng hai ngôn ngữ.
  • Được gửi bằng địa chỉ e-mail hợp lệ: Vui lòng không dùng địa chỉ email giả. Chúng tôi có thể cần liên hệ với quý vị nếu phản hồi của quý vị có vấn đề.

Nếu phản hồi của quý vị tuân thủ những nguyên tắc này, phản hồi sẽ thường được đăng trong vòng vài ngày làm việc và quý vị sẽ nhận được thông báo. Để biết thêm thông tin về lý do và cách viết Phản hồi của ban quản lý, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi.

Để viết Phản hồi của ban quản lý, đăng nhập Trung tâm quản lý. Trong menu này, nhấp vào tab “Đánh giá” và chọn “Trả lời đánh giá”.

TripAdvisor bảo lưu quyền xóa đánh giá hoặc phản hồi của ban quản lý vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Những đánh giá được đăng trên TripAdvisor mang tính cá nhân và chủ quan rất cao. Ý kiến được thể hiện trong các đánh giá là ý kiến của thành viên TripAdvisor chứ không phải của TripAdvisor LLC. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi người đánh giá hoặc trong phản hồi của ban quản lý. Chúng tôi không liên kết với bất kỳ cơ sở nào được niêm yết hoặc đánh giá trên trang web này.

Theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, TripAdvisor không tiết lộ thông tin liên lạc cá nhân của bất kỳ ai.

Bài viết này có hữu ích không?