Trung tâm trợ giúp

Tại sao đánh giá tôi đã báo cáo lại không bị xóa?

Chúng tôi tin tưởng các thành viên của mình - chủ sở hữu cũng như khách du lịch - để giúp chúng tôi xác định vấn đề. Nếu đánh giá quý vị báo cáo vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi hoặc chúng tôi xác định đánh giá có điều gì đó không thích hợp, chúng tôi sẽ xóa đánh giá. Tuy nhiên, nếu quý vị chỉ không đồng ý với nội dung của đánh giá thì chưa đủ điều kiện để chúng tôi xóa đánh giá. TripAdvisor không phân xử hay làm trọng tài cho các tranh chấp thực tế.

Chúng tôi hiểu rằng mỗi câu chuyện đều có hai mặt và chúng tôi muốn các thành viên lắng nghe ý kiến của quý vị. Nếu quý vị chưa làm như vậy, chúng tôi khuyến nghị rằng quý vị nên gửi phản hồi cho đánh giá này. Phản hồi của quý vị sẽ xuất hiện ngay dưới đánh giá, như vậy khách du lịch có thể đọc cả hai quan điểm.

Để đảm bảo rằng phản hồi của quý vị sẽ được đăng, vui lòng đọc kỹ nguyên tắc phản hồi của ban quản lý của chúng tôi trước khi viết phản hồi.

Để gửi Phản hồi của ban quản lý

  1. Đăng nhập vào Trung tâm quản lý.
  2. Nhấp vào tab “Đánh giá” trong menu.
  3. Chọn “Phản hồi đánh giá”.

 

Bài viết này có hữu ích không?