Trung tâm trợ giúp

Phản hồi của ban quản lý là gì?

TripAdvisor cho phép đại diện nhà nghỉ, nhà hàng hoặc điểm du lịch đăng một phản hồi cho mỗi đánh giá về cơ sở kinh doanh. Phản hồi của ban quản lý là cơ hội để quý vị chia sẻ quan điểm của mình dựa trên phản hồi của người đánh giá với các khách truy cập trang của quý vị trong tương lai. Phản hồi được đăng bên dưới đánh giá mà quý vị đang trả lời.

Để biết thêm thông tin về lý do và cách thức viết Phản hồi của ban quản lý, hãy xem bảng lời khuyên của chúng tôi.

Để viết Phản hồi của ban quản lý, đăng nhập Trung tâm quản lý. Trong menu này, nhấp vào tab “Đánh giá” và chọn "Trả lời đánh giá".

Để được đăng, phản hồi của ban quản lý phải đáp ứng các nguyên tắc này. Nếu phản hồi của quý vị tuân thủ những nguyên tắc này, phản hồi sẽ thường được đăng trong vòng vài ngày làm việc và quý vị sẽ nhận được thông báo.

Quý vị chưa đăng ký với tư cách là chủ sở hữu? Truy cập TripAdvisor.com.vn/Owners để bắt đầu.

Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị được niêm yếu qua FlipKey hoặc Holiday Lettings, quý vị sẽ cần gửi phản hồi thông qua trang web của họ.

TripAdvisor bảo lưu quyền xóa đánh giá hoặc phản hồi của ban quản lý vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Những đánh giá được đăng trên TripAdvisor mang tính cá nhân và chủ quan rất cao. Ý kiến được thể hiện trong các đánh giá là ý kiến của thành viên TripAdvisor chứ không phải của TripAdvisor LLC. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi người đánh giá hoặc trong phản hồi của ban quản lý. Chúng tôi không liên kết với bất kỳ cơ sở nào được niêm yết hoặc đánh giá trên trang web này.Theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, TripAdvisor không tiết lộ thông tin liên hệ cá nhân của bất kỳ ai.

Bài viết này có hữu ích không?