Trung tâm trợ giúp

Với tư cách chủ sở hữu hoặc người quản lý, tôi có thể làm gì để báo cáo một đánh giá vi phạm nguyên tắc của quý vị?

Thời điểm báo cáo một đánh giá

Nếu quý vị tin rằng một đánh giá là không trung thực hoặc không phù hợp, vui lòng báo cáo bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.

Chúng tôi sẽ xóa đánh giá nếu chúng tôi xác định rằng nó vi phạm nguyên tắc đánh giá của chúng tôi. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không kiểm tra thông tin đánh giá nên chúng tôi không thể xóa đánh giá chỉ vì quý vị không đồng ý với nội dung của đánh giá.

Nếu quý vị nhận được lời đe dọa, vui lòng đọc hướng dẫn 'Báo cáo đe dọa tiềm ẩn cho TripAdvisor' để biết chi tiết về cách thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể.

Cách báo cáo một đánh giá

Để báo cáo một đánh giá mà quý vị thấy không đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi hoặc quý vị cảm thấy có thể đáng ngờ hoặc được đăng tải không đúng trên trang hồ sơ của quý vị:

  1. Đăng nhập vào Trung tâm quản lý.
  2. Nhấp vào tab “Đánh giá” trong menu Trung tâm quản lý.
  3. Chọn “Báo cáo đánh giá”.
  4. Tìm kiếm mục "Quý vị lo ngại về đánh giá?" và nhấp vào "Xem nguyên tắc của chúng tôi và gửi nhận xét của quý vị".
  5. Trong biểu mẫu hiện ra, cho chúng tôi biết lý do cho tranh luận của quý vị và chọn đánh giá được đề cập.
  6. Điền nhận xét vào khoảng trống có sẵn, trình bày bất kỳ chứng cứ nào quý vị có thể có.

 

Quý vị phải là chủ sở hữu hoặc đại diện đã đăng ký thì mới có thể truy cập Trung tâm quản lý. Để đăng ký, làm theo các chỉ dẫn tại TripAdvisor.com.vn/Owners.

Mẹo: quý vị có thể trả lời đánh giá bằng cách đăng phản hồi của ban quản lý bên dưới đánh giá đó. Tìm hiểu thêm về phản hồi của ban quản lý.

 

Bài viết này có hữu ích không?