Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể làm gì nếu doanh nghiệp của tôi bị phạt vì gian lận và tôi không biết lý do?

Chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị bản chất của việc vi phạm dẫn đến hình phạt về gian lận nhưng do các yêu cầu về quyền riêng tư, chúng tôi không thể thảo luận các chi tiết cụ thể của trường hợp đó.

Chúng tôi đặc biệt khuyên quý vị tự tìm hiểu định nghĩa về gian lận của TripAdvisor và trao đổi với nhân viên và các đối tác tiếp thị của quý vị về hoạt động của họ trên TripAdvisor. Nếu quý vị tìm thấy thông tin giải thích cho trường hợp của quý vị, hãy liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm quản lý và cung cấp thông tin chi tiết cho chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?