Trung tâm trợ giúp

Với tư cách đại diện kinh doanh, tôi có thể làm gì để báo cáo một khách đã đe dọa mình bằng một đánh giá tiêu cực?

Dưới đây là một số phương pháp tốt nhất để gửi báo cáo về hành vi đe dọa tiềm ẩn cho TripAdvisor trước khi đánh giá được gửi.

Hướng dẫn nhân viên báo cáo mọi hành vi đe dọa tiềm ẩn của khách ngay.

Gửi báo cáo đánh giá hành vi đe dọa tiềm ẩn càng sớm càng tốt qua Trung tâm quản lý:

  • Đăng nhập vào Trung tâm quản lý.
  • Nhấp vào tab “Đánh giá” trong menu Trung tâm quản lý.
  • Chọn “Báo cáo đánh giá”.
  • Bên dưới "*Vui lòng cho chúng tôi biết vấn đề là gì:", chọn "Báo cáo gian lận"
  • Chọn "Báo cáo hành vi đe dọa tiềm ẩn" và điền càng nhiều chi tiết vào biểu mẫu càng tốt.
  • Giữ lại nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo nhất có thể, bao gồm email, thư thoại, v.v.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ được thông báo nếu chúng tôi nhận được đánh giá có xếp hạng thấp, khớp với các chi tiết trong báo cáo của quý vị. Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị để có thêm thông tin chứng minh là có hành vi đe dọa liên quan.

Tính năng báo cáo của chúng tôi chỉ hoạt động cho các đánh giá chưa được gửi. Tính năng này cũng sẽ chỉ có hiệu lực nếu thông tin trong đánh giá khớp với nội dung quý vị đã cho biết trong báo cáo hành vi đe dọa.

Nếu có một đánh giá đã được đăng mà quý vị cho rằng có liên quan đến hành vi đe dọa, quý vị có thể báo cáo đánh giá.

Lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo đánh giá bị nghi ngờ sẽ được xóa. Chúng tôi xử lý mỗi báo cáo hành vi đe dọa theo từng trường hợp và xem xét bằng chứng trực tiếp cũng như thông tin liên quan mà chúng tôi có trước khi đưa ra quyết định. Trong khi đánh giá đang được điều tra, chúng tôi khuyến nghị quý vị đăng Phản hồi của ban quản lý để những khách du lịch khác có thể đọc những điều quý vị nói. Đọc thêm về hành vi đe dọa trong hướng dẫn này

Bài viết này có hữu ích không?