Trung tâm trợ giúp

Chi phí Hồ sơ doanh nghiệp sẽ là bao nhiêu?

Đăng ký theo năm và theo tháng được giới hạn ở mức tiền cố định và phân cấp theo số lượng phòng và địa điểm của cơ sở kinh doanh của quý vị. Truy cập www.tripadvisor.com.vn/businesslistings để biết chi phí ước tính.

Quý vị có thể hủy đăng ký Hồ sơ doanh nghiệp theo năm trong vòng 60 ngày để được hoàn tiền theo tỉ lệ.?

Xin lưu ý: việc yêu cầu trang TripAdvisor cho doanh nghiệp của quý vị hoặc quản lý trang hiện có của quý vị qua www.tripadvisor.com.vn/owners là miễn phí. Hồ sơ doanh nghiệp là dịch vụ đăng ký giúp quý vị thu hút đặt phòng trực tiếp bằng cách cung cấp cho khách du lịch số điện thoại, email hoặc các chi tiết liên hệ trên trang web của quý vị.

Để tìm hiểu thêm về Hồ sơ doanh nghiệp TripAdvisor, hãy xem các tài nguyên sau:

 

Để mua Hồ sơ doanh nghiệp, truy cập www.tripadvisor.com.vn/businesslistings.

 

Bài viết này có hữu ích không?