Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào tôi có thể đăng ký và xác minh với tư cách đại diện kinh doanh?

Để truy cập Trung tâm quản lý của TripAdvisor và toàn bộ công cụ tiếp thị miễn phí trong đó, tất cả đại diện cơ sở kinh doanh phải hoàn thành quá trình đăng ký và xác minh danh tính cũng như các mối liên hệ công việc của họ. Điều này giúp chúng tôi cung cấp một tầng bảo mật cho cộng đồng và tài khoản cơ sở kinh doanh của quý vị.

Quý vị có thể xác minh nhanh chóng bằng điện thoại hoặc email bằng cách truy cập www.tripadvisor.com.vn/owners.

Sau khi hoàn tất, quý vị có thể:

  • Cập nhật tiện nghi và chi tiết chính của cơ sở kinh doanh
  • Tải lên và sửa ảnh cũng như video
  • Phản hồi đánh giá
  • Nhận thêm đánh giá
  • Và nhiều hơn thế nữa!

Để biết thêm thông tin về việc đăng ký Trung tâm quản lý và xác minh danh tính của quý vị, xem hướng dẫn này.

Bài viết này có hữu ích không?