Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để doanh nghiệp của tôi được niêm yết?

Là đại diện cho cơ sở kinh doanh của quý vị, quý vị có thể giúp doanh nghiệp được niêm yết trên TripAdvisor dễ dàng - và hoàn toàn miễn phí!

Tất cả những gì quý vị cần làm là chia sẻ một vài chi tiết như tên và địa chỉ doanh nghiệp để khách du lịch có thể tìm thấy quý vị.

Bắt đầu ngay bằng cách đọc hướng dẫn Đưa doanh nghiệp của quý vị lên TripAdvisor của chúng tôi với các hướng dẫn dễ thực hiện. Hoặc nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới để niêm yết cơ sở kinh doanh của quý vị và xác nhận rằng doanh nghiệp của quý vị đáp ứng các yêu cầu của TripAdvisor

 

Bài viết này có hữu ích không?