Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi cập nhật hồ sơ sau khi thay đổi thương hiệu?

Thật thú vị! Xin chúc mừng về việc thay đổi thương hiệu. Dưới đây là cách cập nhật hồ sơ của quý vị:

  1. Đăng ký và xác minh sự liên kết với cơ sở kinh doanh của quý vị.
  2. Nhấp vào tab “Hồ sơ” trong menu Trung tâm quản lý.
  3. Chọn "Sửa chi tiết doanh nghiệp".
  4. Tìm ô “Hồ sơ của quý vị” và nhấp “Sửa”.
  5. Thay thương hiệu hiện tại bất kỳ và thêm thương hiệu mới của quý vị! 

 

Bài viết này có hữu ích không?