Trung tâm trợ giúp

Doanh nghiệp của tôi được niêm yết tại một thị trấn nhỏ. Có thể chuyển doanh nghiệp sang hồ sơ ở thành phố lân cận, nổi tiếng hơn không?

Chúng tôi hiểu rằng đôi khi quý vị muốn cân bằng nét duyên dáng của thị trấn nhỏ với sự quyến rũ của thành phố lớn.

Chúng tôi luôn nỗ lực liệt kê các cơ sở kinh doanh trong các kết quả tìm kiếm liên quan. Do đó, nếu cơ sở kinh doanh hoặc ngôi làng của quý vị được chính thức công nhận là một phần của một địa điểm lớn hơn, nổi tiếng hơn thì có khả năng cơ sở kinh doanh của quý vị sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên TripAdvisor cho cả hai điểm đến.

Ở một số quốc gia, các địa điểm nhỏ (ngôi làng, thôn, xóm, v.v.) có vị trí thực tế nằm ngoài ranh giới địa lý của thành phố hoặc thị trấn lân cận nhưng lại chính thức thuộc về một thị trấn lớn hơn. Địa chỉ chính thức của các địa điểm này sẽ gồm cả tên địa điểm nhỏ hơn và tên thị trấn lớn hơn. Các quan chức chính phủ và Tổ chức quản lý điểm đến công nhận các địa điểm nhỏ này là một phần của thị trấn hoặc thành phố lớn hơn.

Chúng tôi sẵn lòng đánh giá các chi tiết của các cơ sở kinh doanh tại những ngôi làng, xóm nhỏ, v.v. chính thức thuộc về một khu vực lớn hơn để các địa điểm này có thể xuất hiện trong hồ sơ của thành phố hoặc thị trấn chính cũng như làng hoặc thôn của họ.

Nếu quý vị muốn chúng tôi xem xét địa điểm cho hồ sơ doanh nghiệp của quý vị trên TripAdvisor, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang hỗ trợ chủ sở hữu cho biết địa điểm nhỏ và thị trấn hay thành phố lớn hơn nơi quý vị muốn cơ sở kinh doanh của mình xuất hiện.

Các biên tập viên của chúng tôi sẽ xem xét mọi bằng chứng về địa điểm mà quý vị cung cấp và đưa ra quyết định theo từng trường hợp.

Bài viết này có hữu ích không?