Trung tâm trợ giúp

Tôi vừa mua một khách sạn/nhà hàng/điểm du lịch đã được niêm yết trên TripAdvisor; tôi có thể bắt đầu với một hồ sơ mới không?

Chúc mừng giao dịch mua của quý vị! Và, đúng vậy, quý vị có thể bắt đầu cơ sở kinh doanh của mình với một hồ sơ mới trên TripAdvisor.  Để xử lý việc thay đổi chủ sở hữu cho hồ sơ và để xóa ảnh cũng như đánh giá được viết trong thời gian thuộc quyền sở hữu của chủ trước, chúng tôi cần bằng chứng chính thức thể hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu.  Vui lòng lưu ý rằng việc xóa đánh giá ảnh có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của quý vị.

Sau đây là cách thực hiện:

  1. Đăng nhập vào tài khoản TripAdvisor của quý vị đăng ký và xác minh là đại diện doanh nghiệp mới. 
  2. Truy cập trang hỗ trợ chủ sở hữu. Đừng quên cập nhật menu 'Cơ sở kinh doanh của quý vị' và 'Quý vị muốn làm gì' với tùy chọn 'Báo cáo thay đổi quyền sở hữu'
  3. Điền các thông tin bắt buộc và cung cấp các liên kết hoặc giấy phép mà chúng tôi cần để xác minh việc thay đổi quyền sở hữu của quý vị.

Sau khi xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi thích hợp với hồ sơ cơ sở kinh doanh của quý vị. Xin lưu ý rằng chỉ ban quản lý mới mới có thể bắt đầu yêu cầu này. 

 

Bài viết này có hữu ích không?