Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào có thể thêm hoặc xóa các liên kết Đặt phòng từ hồ sơ điểm du lịch của tôi?

để giúp cộng đồng gồm hàng triệu khách du lịch thuận tiện lập kế hoạch và đặt chỗ cho chuyến đi của họ, chúng tôi ngay bây giờ cho phép họ ngay lập tức đặt chuyến tham quan, hoạt động và vé điểm du lịch trực tiếp trên TripAdvisor. Khả năng đặt phòng này được cung cấp bởi Viator, một công ty của TripAdvisor. Viator sản phẩm được khớp với hồ sơ TripAdvisor phù hợp để giúp khách du lịch so sánh, lập kế hoạch và Đặt phòng dễ dàng và chọn những trải nghiệm hoàn hảo cho họ. Sản phẩm được hiển thị dựa trên một thuật toán độc quyền vào tài khoản nhiều yếu tố bao gồm các loại sản phẩm, đánh giá của khách du lịch, và giá.

cung cấp liên kết Đặt phòng trên hồ sơ TripAdvisor giúp chúng tôi cải thiện   du lịch lập kế hoạch và đặt chỗ cho trải nghiệm dành cho người dùng của chúng tôi. Trong khi w e không chấp nhận yêu cầu xóa các liên kết, bạn   có thể thêm danh mục bổ sung   thông qua các Viator cổng thông tin mạng bên ngoài . Nếu quý vị không được một nhà cung cấp Viator, hãy truy cập   www.viator.com/marketplace   để đăng ký hoặc tìm hiểu thêm.

Bài viết này có hữu ích không?