Trung tâm trợ giúp

Tính năng "Nhận xét hàng đầu từ các đánh giá của quý vị" trong báo cáo Ảnh chụp của tôi là gì?

Tính năng này làm nổi bật bản tóm tắt các từ hoặc cụm từ mà khách du lịch sử dụng thường xuyên nhất trong các đánh giá về cơ sở kinh doanh của quý vị. Bản tóm tắt giúp quý vị xem nhanh chóng các chủ đề mà khách của quý vị viết.

Nếu cơ sở kinh doanh của quý vị đã nhận được 25 đánh giá trong vòng 36 tháng qua, tính năng tóm tắt sẽ được hiển thị. Các từ hoặc câu được hiển thị trong ô ""Nhận xét hàng đầu từ các đánh giá của quý vị"" được người đánh giá đề cập ít nhất 3 lần và được liệt kê theo thứ tự đề cập từ cao nhất xuống thấp nhất.

Để tìm hiểu thêm về Ảnh chụp và Bảng quản lý doanh nghiệp, hãy xem hướng dẫn này.

 

Bài viết này có hữu ích không?