Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể làm gì nếu doanh nghiệp của tôi tạm thời đóng cửa hoặc không thể chấp nhận đặt phòng?

Nguyên tắc niêm yết của chúng tôi yêu cầu các nhà hàng, điểm du lịch và nhà nghỉ mở cửa tối thiểu 12 tuần liên tiếp mỗi năm.

Nếu doanh nghiệp của quý vị tạm thời đóng cửa và có kế hoạch mở cửa trở lại, hãy sử dụng Trung tâm quản lý để cập nhật mô tả hồ sơ của quý vị. Quý vị có thể cung cấp thông tin như:

  • tạm thời đóng cửa theo mùa
  • tạm thời đóng cửa để cải tạo
  • tạm thời đóng cửa do thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, v.v.

Khi doanh nghiệp của quý vị mở cửa trở lại, hãy cập nhật mô tả hồ sơ một lần nữa và xóa thông tin cũ.

Truy cập Trung tâm quản lý ngay.

Bài viết này có hữu ích không?