Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thêm ảnh vào hồ sơ cơ sở kinh doanh của tôi?

Việc thêm ảnh là một ý tưởng hay - nghiên cứu cho thấy chúng giúp thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với trang hồ sơ của quý vị. Thêm ảnh vào hồ sơ của quý vị thông qua Trung tâm quản lý. Nếu quý vị chưa đăng ký Trung tâm quản lý, hãy truy cập Tripadvisor.com.vn/Owners để bắt đầu.

Sau khi đã đăng nhập, hãy tìm doanh nghiệp của quý vị ở góc trên cùng bên phải màn hình và chọn doanh nghiệp từ menu thả xuống. Di chuột qua tab “Quản lý hồ sơ” và chọn “Ảnh" để tải ảnh của quý vị lên. Quý vị cũng có thể quay lại trang này để quản lý ảnh sau này.

 

Bài viết này có hữu ích không?