Trung tâm trợ giúp

Hồ sơ doanh nghiệp TripAdvisor là gì?

Hồ sơ doanh nghiệp là dịch vụ đăng ký cho phép các khách sạn có trang TripAdvisor thêm 3 thông tin liên hệ trực tiếp vào trang cơ sở kinh doanh của họ nhằm giúp các khách du lịch duyệt web kết nối trực tiếp với họ.

Với hiển thị linh hoạt, các doanh nghiệp có thể chọn giữa số điện thoại, địa chỉ email hoặc URL trang web. Tất cả thông tin liên hệ này sẽ xuất hiện trên 30 tên miền của TripAdvisor và trên trang web di động của chúng tôi. Nếu trang web của quý vị có sẵn ở các ngôn ngữ khác, quý vị có thể nhập các địa chỉ trang web, số điện thoại và email duy nhất và chỉ định từng tên miền TripAdvisor mà quý vị muốn chúng xuất hiện.

Khách hàng đăng ký cũng có quyền đăng Ưu đãi đặc biệt và Thông báo trên tất cả các tên miền TripAdvisor. Ưu đãi đặc biệt hiển thị các giảm giá và khuyến mãi cho cơ sở kinh doanh của quý vị trong khi Thông báo chia sẻ các tin tức quan trọng nhất của quý vị với khách du lịch. Việc đăng ký Hồ sơ doanh nghiệp cũng trao cho quý vị quyền truy cập vào Bảng quản lý doanh nghiệp, nơi có dữ liệu và xu hướng về thị trường, khách truy cập và đối thủ cạnh tranh cũng như các xu hướng và trình chiếu ảnh.

Các liên kết liên hệ trực tiếp của quý vị xuất hiện ở đầu trang hồ sơ của quý vị. Ưu đãi đặc biệt và Thông báo xuất hiện bên dưới thông tin liên hệ trực tiếp của quý vị trên hồ sơ cũng như ở một số vị trí dễ nhìn trên khắp trang web.

Để tìm hiểu thêm về Hồ sơ doanh nghiệp TripAdvisor, hãy xem các tài nguyên sau:

 

Để mua Hồ sơ doanh nghiệp, truy cập www.tripadvisor.com.vn/businesslistings.

 

Bài viết này có hữu ích không?