Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để thay đổi danh mục nhà nghỉ của tôi?

Nhà nghỉ của quý vị được niêm yết theo danh mục, theo các tính năng và tiện nghi như đã được biên tập viên của chúng tôi xác minh.

Trước khi yêu cầu thay đổi danh mục, vui lòng đọc nguyên tắc về danh mục nhà nghỉ. Nếu danh mục của cơ sở kinh doanh quý vị cần cập nhật, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào tài khoản TripAdvisor của quý vị đăng ký và xác minh là đại diện doanh nghiệp mới.
  2. Truy cập Trung tâm quản lý và di chuột qua "Trợ giúp & Cài đặt" ở thanh điều hướng trên cùng và chọn "Liên hệ với TripAdvisor".
  3. Chọn "Cập nhật thông tin doanh nghiệp" bên cạnh "Vui lòng cho chúng tôi biết sự cố là gì" 
  4. Chọn "Yêu cầu thay đổi loại hình nhà nghỉ" bên cạnh "Quý vị muốn làm gì?" 
  5. Sau đó điền thông tin bắt buộc và cung cấp các liên kết hoặc giấy phép cho biên tập viên của chúng tôi để xác minh tiêu chí của quý vị.

Mẫu này đưa ra những yêu cầu cần thiết để được niêm yết trong mỗi danh mục tương ứng trên trang web.

Sau khi đã gửi, mẫu này sẽ được gửi vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi và biên tập viên sẽ được liên hệ để thực hiện việc xử lý. Cập nhật email sẽ diễn ra sau khi câu hỏi của quý vị đã được xử lý.

Bài viết này có hữu ích không?