Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi cập nhật giá trung bình?

Giá trung bình là thước đo quan trọng đối với khách du lịch, do đó, việc quý vị luôn cập nhật giá là rất sáng suốt!

Giá trung bình trên trang hồ sơ của quý vị thường được cập nhật dựa trên kết quả tìm kiếm của các khách du lịch với đối tác đặt phòng Đại lý du lịch trực tuyến của quý vị. Giá được thiết kế để mang đến cho các thành viên của chúng tôi cảm nhận về cách định giá điển hình họ có thể dự kiến đối với cơ sở cụ thể trong cả năm.

Để thực hiện thay đổi giá, quý vị sẽ cần liên hệ trực tiếp với đối tác đặt phòng của mình. Giá mới của quý vị sẽ được phản ánh trên hồ sơ TripAdvisor khi khách du lịch tìm kiếm tình trạng phòng trống tại cơ sở kinh doanh của quý vị.

Nếu quý vị không liên kết thương mại với một đối tác đặt phòng, cách tốt nhất để cập nhật giá và sẵn sàng nhận đặt phòng là dùng tính năng TripConnect của chúng tôi. Để bắt đầu, hãy truy cập https://www.tripadvisor.com.vn/TripConnect.

Bài viết này có hữu ích không?