Trung tâm trợ giúp

Là một đại diện doanh nghiệp, làm cách nào để tôi sử dụng Ưu đãi đặc biệt?

Các khách hàng đăng ký với tư cách nhà nghỉ có khả năng tạo Ưu đãi đặc biệt. Những ưu đãi hoặc giảm giá độc quyền này có thể giúp các doanh nghiệp trở nên nổi bật so với đối thủ cạnh tranh và xuất hiện trên trang hồ sơ của cơ sở kinh doanh và trong kết quả tìm kiếm địa điểm.

Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Ưu đãi đặc biệt, hãy xem hướng dẫn này. Nếu quý vị quan tâm đến việc mua đăng ký Chiến lược doanh nghiệp, hãy truy cập www.tripadvisor.com.vn/BusinessAdvantage để tìm hiểu thêm.

Bài viết này có hữu ích không?