Trung tâm trợ giúp

Với tư cách là khách du lịch, tôi có thể làm gì để giúp sửa thông tin doanh nghiệp không chính xác?

Nếu quý vị đang duyệt TripAdvisor và thấy thông tin về một hồ sơ bị thiếu hoặc không chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

(Nếu quý vị là chủ sở hữu hoặc đại diện đã đăng ký của doanh nghiệp, vui lòng truy cập Trung tâm quản lý.)

Nhà hàng và Hoạt động giải trí

Để gửi cập nhật về nhà hàng và hoạt động giải trí, hãy điều hướng đến trang TripAdvisor cho hồ sơ và chọn "Cải thiện hồ sơ này".

Quý vị có thể:

  • cập nhật thông tin về hồ sơ
  • cho chúng tôi biết hồ sơ không phù hợp với các nguyên tắc của chúng tôi
  • cho chúng tôi biết hồ sơ bị trùng lặp với một hồ sơ khác
  • cho chúng tôi biết hồ sơ đã bị đóng vĩnh viễn
  • cho chúng tôi biết hồ sơ không tồn tại

Nhà nghỉ

Sử dụng Hỗ trợ chung để gửi cập nhật về nhà nghỉ.

Hãng hàng không

Gửi email cho chúng tôi để gửi cập nhật về hãng hàng không.

 

Bài viết này có hữu ích không?