Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc niêm yết nhà nghỉ

Yêu cầu cơ bản

Nhà nghỉ trên TripAdvisor phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 • Phải mở cửa cho công chúng
 • Phải có tên chính thức
 • Phải có địa chỉ chính thức tại một địa điểm duy nhất, cố định
 • Phải mở cửa liên tiếp 12 tuần trong năm tại một địa điểm duy nhất, cố định
 • Phải có nhiều phòng/đơn vị
 • Phải có khả năng đáp ứng phòng nghỉ cho nhiều khách/nhóm khách cùng lúc
 • Phải KHÔNG yêu cầu khách lưu trú quá 7 đêm
 • Phải đang mở cửa hoặc nhận đặt phòng cho ngày mở cửa trong tương lai

Hạn chế

Các cơ sở sau đây KHÔNG đủ điều kiện được niêm yết là nhà nghỉ:

 • Công ty quản lý cơ sở kinh doanh
 • Công ty đặt chỗ/đặt vé
 • Nhiều đơn vị thuộc cùng một công ty, nhưng nằm ở những địa điểm khác nhau (ví dụ: một nhóm các nhà gỗ nhỏ nằm rải rác trong một vùng núi lớn)
 • Mọi nhà nghỉ nằm sau cổng an ninh tại sân bay
 • Bất kỳ nhà nghỉ nào là một phần hoặc một nhóm phòng bên trong một nhà nghỉ khác
  • Ngoại lệ có thể áp dụng: nếu phần này hoàn toàn tách riêng (khác tòa nhà, khác tầng, tòa tháp riêng) cũng như có tên chính thức và giấy phép kinh doanh riêng

Danh mục nhà nghỉ

Biên tập viên của chúng tôi sẽ chỉ định mỗi hồ sơ nhà nghỉ vào một và chỉ một danh mục nhà nghỉ:

Để được xuất hiện trong một danh mục nhà nghỉ cụ thể, chúng tôi cần xác minh MỘT trong những nội dung sau:

 • Nhà nghỉ đáp ứng các yêu cầu của danh mục. Chúng tôi cần nhìn thấy các dịch vụ bắt buộc được niêm yết trên trang web chính thức của nhà nghỉ và bất kỳ trang web nào của đối tác đặt phòng. 

HOẶC

 • Nhà nghỉ có giấy phép kinh doanh chính thức do chính quyền địa phương hoặc cơ quan du lịch cấp và giấy phép đó xác định loại hình nhà nghỉ cụ thể theo quy định của chính quyền địa phương.

Chúng tôi KHÔNG chấp nhận những giấy tờ sau là giấy phép:

 • Giấy chứng nhận sức khỏe
 • Giấy phép đồ ăn và đồ uống
 • Chứng từ thuế
 • Giấy phép đốt lửa/giấy phép của cảnh sát/giấy phép an toàn
 • Tài liệu bảo hiểm
 • Tất cả các tài liệu không do cơ quan chính quyền hoặc du lịch chính thức cung cấp

Nhà nghỉ cho thuê

TripAdvisor không niêm yết các nhà nghỉ dành cho một khách/nhóm khách sử dụng độc quyền trong một khoảng thời gian. Các cơ sở kinh doanh này có thể đủ điều kiện được niêm yết là nhà nghỉ cho thuê.

Đăng ký nhà nghỉ cho thuê của quý vị tại Nhà nghỉ cho thuê trên TripAdvisor.

Bài viết này có hữu ích không?