Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tôi yêu cầu thêm một địa điểm hoặc doanh nghiệp vào TripAdvisor?

Nếu chúng tôi không có nhà hàng, điểm du lịch, nhà nghỉ hoặc hãng hàng không quý vị đang tìm kiếm, vui lòng cho chúng tôi biết!

Trước khi gửi yêu cầu, hãy đảm bảo rằng địa điểm hoặc doanh nghiệp đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi:

Nếu địa điểm hoặc doanh nghiệp đáp ứng các nguyên tắc của chúng tôi, khi đó hãy gửi yêu cầu của quý vị bằng một trong các cách dưới đây:

Khách du lịch: Thêm một địa điểm vào TripAdvisor

Chủ sở hữu và người quản lý: Niêm yết doanh nghiệp của quý vị trên TripAdvisor

Đại diện được ủy quyền của hãng hàng không: Gửi email cho chúng tôi từ địa chỉ email công ty của quý vị (ví dụ: jane@abc-airlines.com)

Bài viết này có hữu ích không?